Asianajajat Tanskassa. Kaikki asianajajat Verkossa


Tanska


maaliskuussa EUROOPAN yhteisöjen Tuomioistuin on

Kuvaus säätö käytännön perusteella Paposhvili tuomion, on pidettävä liite selvitys käytäntö myöntää humanitaarisia oleskelulupiaTuomio on siitä johdetun oleskeluoikeuden tredjelandsforælder alaikäiselle on tanskan kansalainen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on. toukokuu antoi tuomion tapauksessa Biao v. Tuomio on noin tilknytningskravet tapauksissa, yhdistämiseen puolisot (lain § kohta.). EUROOPAN yhteisöjen Tuomioistuin on. huhtikuuta, tuomio asiassa C, Genc. Tuomio koskee artiklan tulkinta kolmetoista-assosiaationeuvoston päätös n: o, sekä lain § kohta, aiemmin § kohta, sovelletaan tietyissä tapauksissa perheenyhdistäminen lasten kanssa. EUROOPAN yhteisöjen Tuomioistuin on. Heinäkuuta antoi tuomion asiassa, joka koskee soveltamisalaa stand still-lauseke lisäpöytäkirjan välinen assosiaatiosopimus EU: n ja Turkin osalta kansalliset edellytykset perheenyhdistämiseen (Dogan tapauksessa). EUROOPAN yhteisöjen Tuomioistuin on.

maaliskuuta annettu tuomio kaksi tapausta, jotka koskevat oikeutta perheenyhdistämiseen unionin kansalaisten ja heidän kolmannen maan perheenjäseniä tilanteessa, jossa unionin kansalainen luottaa siihen, että EU: n lainsäädäntöä vastaan hänen omassa jäsenvaltiossaan.

Muistion vahvistetaan oikeudellista tulkintaa EUROOPAN yhteisöjen tuomioistuimen tuomion Zambrano tapauksessa otettava selvennyksiä seurauksena myöhemmin tuomiot, Oikeudellinen arviointi direktiivin Clauder tapauksessa oikeus perheen yhdistämiseen EU: n, ETA: n kansalaisiin, jotka ovat saaneet pysyvän oleskeluluvan nojalla EU: n säännöistä. Muistiossa kuvataan muutoksen käytännön osalta mahdollisuuksia uudelleen tapauksissa päättää EUROOPAN yhteisöjen Tuomioistuimen päätöksiä, vastaavasti, Eind ja Metock-tapaus. Huomautus Heinäkuussa ennakkoratkaisun Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, tuomio. Kesäkuussa tapauksessa Osman v. ei.) Muistio sisältää muun muassa ministeriön tulkinta tuomion ja selitys sen merkityksestä vireillä ja jo ratkaistu tapauksissa. Tapauksessa oli kyse teini, joiden oleskelulupa peruutettiin, koska hän sen jälkeen useita vuosia Tanskassa, lähetettiin genopdragelsesrejse. Huomautus pääsyä ulos - ja hylkääminen EU: n ja ETA: n kansalaisia, perusteella subsistensløshed tai yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä. Muistio sisältää kuvauksen välisen vuorovaikutuksen säännöt perheen säännöt ja oikeus perhe-elämään, sekä maininta tietyt kriteerit, jotka voidaan sisällyttää arviointiin perheenyhdistämistä koskeva hakemus vanhempien ulkomailla asuva lapsi, joka on sijoitettu kodin ulkopuolelle. Muistio sisältää kuvauksen käytäntö myöntää oleskelulupa, kuten au-pair kolmansien maiden kansalaisiin. Huomautus käytäntö myöntää oleskelulupa, jonka tarkoituksena on saada lupa lääkäri. Muistion tulee voimaan. Tammikuuta Muistio on noin ajallinen johdonmukaisuus tanskan kansallisen paluuta Tanskaan ja sovellus noin asua perheenjäsenenä tanskan kansallinen EU: n lainsäädännön nojalla. Huomautus säätö käytäntö myöntää oleskelulupa mukana perhe, jos päähenkilö on oleskeluluvan perusteella työllisyys. Huomautus hoitoon tapauksissa, joissa liittyi perheenjäsenten puolison oleskelulupa ei ole enää läsnä, koska väkivalta Muistio sisältää lyhyen kuvauksen säännöt ja käytännöt, jotka koskevat tärkeyttä samlivsophævelse on tehty sen perusteella, väkivalta, arviointi, onko syytä peruuttaa oleskeluluvan kuin ægtefællesammenført. Muistion arviot kehityksestä oikeudellisen sääntelyn ns. pakkoavioliittoja, sovellettavan oikeuskäytännön ja pääpiirteet hallinnollinen käytäntö, joka on kehitetty tarjontaan liittyvät lain § kohta. Tanskan maahanmuuttoviraston ohjauksessa alueellisten valtion viranomaisten, oleskeluluvan nojalla EU-opholdsbekendtgørelsen lähetetty. Muistiossa kerrotaan, mitä tietoja on ymmärrettävä vaatimus, että EU-kansalainen joissakin tapauksissa on oltava riittävät resurssit voidakseen saada oleskeluoikeus EU: n lainsäädännön nojalla vapaata liikkuvuutta. Huomautus kuvataan, mitä tarvitaan ylläpito perheenjäsenet saavuttaa perheenyhdistämisen nojalla EU: n säännöistä tavaroiden vapaa liikkuvuus. Tässä tiedonannossa, maahanmuuttovirasto kuvattu lain jälkeen euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Metock tapauksen perusteella yleinen analyysi EU: n oikeuden vapaan liikkuvuuden sääntöjä. Huomautus säätö käytäntö myöntää oleskeluluvan ulkomaalaiselle forskerpraktikanter ja heidän mukanaan tulevien perheenjäsenten Muistiossa kuvataan muutos käytännössä, mikä tarkoittaa, että ulkomaiset forskerpraktikanter tulevaisuudessa voidaan myöntää oleskelulupa enintään kolme vuotta, mikä merkitsee sitä, että tietyissä olosuhteissa, se on mahdollista forskerpraktikanter tuoda perhettä tässä maassa. Tässä muistiossa kuvataan useita tapauksia, joissa sen jälkeen, kun käytännössä sen jälkeen, kun konkreettinen arviointi voidaan myöntää oleskelulupa säännöksen nojalla lain § yhdeksän (c), kun perheenyhdistämistä ei ole mahdollista tavallisessa sääntöjä, tai muutoin saataville poikkeustapauksissa.

toukokuu antanut tuomion asiassa C, Chavez Vilchez

Huomautus praksisændring tapauksissa hakemuksen perheenyhdistämiseen tanskan kansalaisia ei EU: n mukaan lain säännöksiä vapaan liikkuvuuden seurauksena euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio Eind-jos Integraatio on perusteella EY: n tuomioistuimen tuomio ns Eind tapauksessa (asia C-) päätti muuttaa käytäntö tapauksissa hakemuksen perheenyhdistämiseen tanskan kansalaisia mukaan EU-oikeuden vapaan liikkuvuuden sääntöjä. Huomautus uusi käytäntö perheenyhdistämisen vuoksi lapsia, jotka, kun ne on jo kahdeksantoista vuoden kokemus, vanhempien oleskelulupa lakkaa olemasta voimassa tai raukeaa. Valitut päätökset Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EMD) ja YK: n ihmisoikeuskomitean tärkeydestä hakija on tekemisissä lasten kanssa tapauksissa, joissa oleskeluluvan. Päätökset, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen julistus kahdeksan Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja perheen yhdistämiseen puolisoiden välillä tai pysyvä asukas Päätöksiä, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen julistus kahdeksan Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja perheen yhdistämiseen puolisoiden välillä pysyvä asukas. Huomautus mahdollisuutta käytännössä vastaamaan tilknytningskravet lain § kohta, point of entry-viisumin, kun hakija on kansalainen asylproducerende maa, ja ulkomailla asuva puoliso on merkittävä yhteys Tanskaan. Huomautus artiklan soveltamisalaan kahdeksan Euroopan ihmisoikeussopimuksen (ECHR) familiesammenførings-tapauksissa, joissa hakija tulee maasta, jossa yleiset edellytykset eroavat merkittävästi länsi-standardeja. Päätökset, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen julistus kahdeksan Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja perheenyhdistämistä lasten kanssa Päätökset Euroopan Ihmisoikeuksien tuomioistuin on artiklaa koskevat kahdeksan Euroopan ihmisoikeussopimukseen, ja yhdistymisen lasten kanssa. Huomaa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen julistus kahdeksan euroopan IHMISOIKEUSSOPIMUKSEN ja laajennus peruuttaminen oleskelulupa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen julistus kahdeksan Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja laajennus peruuttaminen oleskelulupa. Tässä praksisnotat. joulukuussa voit lukea käyttö tilknytningskravet mukaan yhdistymisen puolison kanssa, vrt. Osassa a kuvataan käytännössä, mikä on johtanut maahanmuuton viranomaiset hallinnon tilknytningskravet. Luvussa kaksi tarkastellaan lainsäädäntöä, joka koskee yksittäisiä osia tilknytningsafvejningen. Jaksossa kolme tarkastellaan käytännössä, mitkä ovat poikkeuksellisia syitä, jotka saattavat aiheuttaa poikkeuksen tilknytningskravet. Täällä voit löytää kirjeessä. syyskuussa ulkoministeriön kirje. syyskuussa Eduskunnan Ulkomaalaiset ja Integraatio politiikan, ja praksisnotat. elokuussa soveltamisesta, vastaavasti, -årskravet ja tilknytningskravet tapauksissa oleskelulupa perheenyhdistämisen, jossa ulkomailla asuva puoliso tai kumppani seurata tiettyä ammatillista koulutusta. Tässä praksisnotat. Heinäkuussa voit lukea muuttaa käytännön hallinnon vaatimus lain § kohta. viisi (selvforsørgelseskravet). Selvforsørgelseskravet katsotaan tulevaisuudessa täyttyvän tapauksissa, joissa on afgørelsestidspunktet on kulunut enemmän kuin vuosi, koska ulkomaalainen puoliso on saanut apua lain aktiivisen sosiaalipolitiikan tai kotouttamislain.

Lisäksi siinä otetaan käyttöön de minimis-kynnys tapauksissa selvforsørgelseskravet.

Tässä praksisnotat. Kesäkuussa voit lukea käytäntöjä, jotka koskevat päätöksen asioissa, jotka koskevat yhdistymisen puolisot. Se on olennaista arvioinnin kannalta, onko Tanska on velvollinen sallimaan yhdistymisen puolisot pakolaisia, perustettu perhe-elämän kanssa kiinnitys Tanska. Muistiossa on lueteltu viisi kriteeriä, jotka ovat merkityksellisiä arvioinnin. Tässä praksisnotat. toukokuuta, kuvataan käytännön yhteydessä käyttää -årskravet ja tilknytningskravet, tapauksissa, joissa ulkomailla asuva puoliso tai kumppani toimii työsuhteessa piiriin, Positiivinen luettelo, tai jos poliittinen tai turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita. Täältä löydät praksisnotat.

Lokakuussa vaatimus avoliitto yhteisen asuinpaikan mukaan lain § kohta, ei.

Ulkomaalaislain se on vaatimus, että ulkomaalainen on avoliitto on yleinen asuva ulkomaalainen puoliso tai vakituinen kumppani, jos ulkomaalainen haluaa oleskeluluvan tässä maassa tämän perusteella.