Asianajajat Tanskassa. Kaikki asianajajat Verkossa


Omistus, vapaa tietosanakirja


Maaliskuussa, keskitymme ruokaa ja juomaa Myös tekijänoikeudet suojattu lisäpöytäkirja Euroopan ihmisoikeussopimuksen, jossa artikkelissa lukee: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on oikeus siihen, että hänen omaisuuttaanKeneltäkään ei saa riistää hänen omaisuuttaan paitsi julkisen edun nimissä ja edellytysten mukaisesti säädettävä lailla ja jonka yleisiä periaatteita. Edellä olevat määräykset eivät kuitenkaan saa millään tavoin rajoittaa valtioiden oikeutta valvomaan tällaisia lakeja, sillä se katsoo tarpeelliseksi valvoa omaisuuden käytön mukaisesti yleisen edun nimissä tai taatakseen verojen maksu, muut maksut ja sakot.